07 mrt 2008 12:40

Coperfin 2008 - Fase A3

Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën

Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën

De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders voorstelde over de vordering van Coperfin. Dat is het moderniseringsplan voor FOD Financiën op het vlak van ICT, human resources, veranderingsbeheer, logistiek en wetgeving.

De ministerraad vond dat de projecten in overeenstemming waren met zijn beleid en heeft zijn toestemming gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de onderhandelingen op te starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen.

De Coperfinprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren. Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minfin.fgov.be