13 nov 2009 12:43

Coperfin 2009 - fase C

Vordering van Coperfin, het moderniseringsprogramma van de FOD Financiën

Vordering van Coperfin, het moderniseringsprogramma van de FOD Financiën

De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders voorstelde over de vooruitgang van Coperfin, het moderniseringsprogramma van de FOD Financiën.

De ministerraad bevestigde dat de projecten in overeenstemming zijn met zijn beleid. 

De Coperfinprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van de FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren. Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minfin.fgov.be.