04 dec 2009 12:04

Coperfin 2009 - Fase D

Coperfin moderniseringsplan van de FOD Financiën

Coperfin moderniseringsplan van de FOD Financiën

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders ingestemd met de publicatie van een lastenboek, het afsluiten van een raamovereenkomst ter ondersteuning van de realisatie van de nieuwe structuur van de FOD Financiën en de verdere implementatie van het Coperfinplan 2009.

De beslissing geeft FOD Financiën de bijstand die nodig is om een nieuwe organisatiestructuur in te voeren en om de overgang naar een nieuwe juridische structuur te begeleiden. Ook wordt er een objectieve werklastmeting ingevoerd en krijgt het personeel strategische begleiding. De projecten van Coperfin vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minfin.fgov.be.