01 jun 2011 17:58

Coperfin 2011 - Fase B

Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën

Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën

De ministerraad neemt kennis van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders en staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën Bernard Clerfayt voorstellen over de vordering van Coperfin.

De ministerraad vindt dat de projecten in overeenstemming zijn met zijn beleid en heeft zijn toestemming gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de onderhandelingen op te starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen.

De Coperfinprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van de FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren.