15 dec 2023 18:34

Coronaprovisie 2023: uitgaven Sciensano

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met een verdeling van de Coronaprovisie 2023 voor uitgaven van Sciensano.

Voor de financiering van de covid-uitgaven van Sciensano van januari tot en met september 2023 is een verdeling nodig van een bedrag van 4.132.022 euro in vastleggingen en vereffeningen.

De totale uitgaven voor de verschillende covid projecten voor de periode januari tot en met september 2023 bedragen 2.484.576 euro. Daarnaast is er een bedrag van 1.647.446 euro nodig voor de werkelijke uitgaven van januari 2023 tot en met september 2023 van de surveillance nota.

Voor de financiering van de covid-uitgaven van Sciensano van oktober tot en met december 2023 is een verdeling nodig van een bedrag van 4.580.049 euro in vastleggingen en vereffeningen. Het gaat om de werkelijke uitgaven voor oktober 2023 en de geraamde uitgaven voor november en december 2023 voor de verschillende covid projecten en de surveillance.