22 feb 2019 15:25

Correctie van een tegenstrijdigheid in de wetgeving over de reglementering van de postdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat de reglementering van de postdienst omvat.

In 2015 werden twee concessieovereenkomsten gesloten tussen de Belgische staat en bpost voor de bezorging van erkende kranten en tijdschriften. De controle van deze overeenkomsten werd toegekend aan de FOD Economie. Het koninklijk besluit van 24 april 2014 dat de reglementering van de postdienst omvat, kent deze taak echter nog altijd toe aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Om deze tegenstrijdigheid te vermijden, wijzigt dit ontwerp het artikel 43 van het koninklijk besluit van 24 april 2014.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.