25 nov 2016 17:36

Correcties als gevolg van de overdracht van personeel in het kader van de zesde staatshervorming

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die correcties aanbrengen als gevolg van de overdracht van personeelsleden in het kader van de zesde staatshervorming. 

In het kader van de zesde staatshervorming werden er op 1 januari 2016 personeelsleden van het federale niveau overgedragen naar de gewest- en gemeenschapsregeringen. Bepaalde personen die erin vermeld worden zijn immers uiteindelijk niet overgedragen naar een gewest- of gemeenschapsregering. Daarnaast was voor een aantal personen hun naam niet correct vermeld. De drie ontwerpen van koninklijk besluit omvatten enkele technische verbeteringen en werden goedgekeurd door de Interfederale Task Force Institutionele Hervormingen op 9 maart 2016.  

De ontwerpen van koninklijk besluit mogen ter ondertekening aan de Koning voorgelegd worden. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Vlaamse Regering
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Waals Gewest
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap