29 jan 2021 17:27

COVID-19: aanmoedigingspremie voor zelfstandige thuisverplegers en loontrekkenden in medische huizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vaststelling en uitkering van een eenmalige aanmoedigingspremie aan de zelfstandige zorgverleners en de loontrekkenden in de medische huizen in het kader van de tweede golf van de coronapandemie. 

Ter compensatie voor de extra inspanningen die geleverd zijn tijdens de tweede golf van de coronacrisis, dat wil zeggen tijdens de maanden september, oktober en november 2020, ontvangen de zelfstandige zorgverleners, ongeacht of ze hun diensten aan huis of in het ziekenhuismilieu uitvoeren, en de loontrekkenden in de medische huizen een eenmalige aanmoedigingspremie van maximum 985 euro bruto. 

Voor de zelfstandige thuisverplegers wordt het precieze bedrag van de premie bepaald op basis van het totaal aantal dagen dat er minstens één contact is geweest met de patiënten (contactdagen). Het maximumbedrag van 985 euro bruto wordt toegekend aan de zelfstandigen die tussen 1 september en 30 november 2020 739 contacten (aantal patiënten x aantal contactdagen met deze patiënten) hebben gehad. De betaling van de premie gebeurt door het RIVIZ op het rekeningnummer van de betrokkenen. 

Voor de loontrekkenden in medische huizen voorziet het koninklijk besluit de storting van een bedrag aan de twee Fondsen Sociale Maribel. Deze storting moet het mogelijk maken dat het Fonds aan de betrokken medische huizen het bedrag kan storten opdat ze de premie van 985 euro kunnen vergoeden aan de loontrekkenden binnen hun centrum. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de Covid-19 pandemie voor enerzijds de zelfstandige zorgverleners die vallen onder de toepassing van de nomenclatuur thuisverpleging en revalidatie of anderzijds voor de loontrekkenden in een medisch huis