19 dec 2020 06:48

COVID-19: aanpassing referentie van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing van het referentietarief met betrekking tot het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

In het kader van het sociaal tarief wat betreft gas en elektriciteit is het ook van belang om ervoor te zorgen dat de berekening van het referentietarief gebaseerd wordt op marktconforme parameters.

Het referentietarief wordt marktconform gemaakt door:

  • het opnemen van marktgerelateerde paramaters: TTF voor gas en ENDEX voor elektriciteit
  • de analoge aanpassing van de formule voor de berekening van het referentietarief

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan