12 mrt 2021 18:17

COVID-19: extra personeelskredieten voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een niet-structurele verhoging goed van de personeelskredieten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in het kader van de coronacrisis. 

De coronacrisis bracht het afgelopen jaar veel extra werklast en -druk met zich mee voor verschillende diensten en sectoren, zo ook voor de RSZ. Om ook in 2021 het hoofd te kunnen blijven bieden aan de toename van het werkvolume, wordt een niet-structurele verhoging van de personeelskredieten toegekend. 

Aan de RSZ wordt voor de eerste helft van 2021 een verhoging ten belope van 152.461 euro toegekend.