19 dec 2020 06:48

COVID-19: extra subsidie voor de OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van de 'COVID-19-subsidie' aan de OCMW's. 

In het kader van de coronacrisis is het van groot belang de OCMW's financieel te blijven steunen bij de toekenning van essentiële sociale bijstand aan de bevolking. Daarom wordt een extra subsidie van 10 miljoen euro toegekend voor een periode die loopt tot en met 31 december 2021. Het moet de OCMW's in staat stellen hun personeels- en exploitatiekosten te dekken in het kader van de toenemende vraag naar extra steun.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.