30 apr 2021 18:36

COVID-19: financiering van skeyes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de staat en skeyes goed.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel maatregelen vast te stellen ter compensatie van de gevolgen van de coronapandemie voor de financiële situatie van het overheidsbedrijf in 2021. Deze maatregelen zijn aanvullend op de degene die goedgekeurd zijn door de ministerraden van 10 en 24 juli 2020.

Het inkomstenverlies van het bedrijf voor het laatste kwartaal van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021 – de periode die als de tweede golf van de pandemie wordt beschouwd - zal ongeveer 132,1 miljoen euro bedragen. Rekening houdend met het kasniveau van het bedrijf wordt de behoefte geraamd op ongeveer 110 miljoen euro. De ministerraad keurt daarom een lening van 110 miljoen euro aan skeyes goed. De Belgische staat zal deze lening in twee schijven overschrijven aan het bedrijf:

  • een eerste schijf van 60 miljoen euro uiterlijk op 15 juni 2021
  • een tweede schijf van 50 miljoen euro uiterlijk op 15 september 2021

Deze bepalingen maken het voorwerp uit van een wijziging aan het derde beheerscontract dat tussen de staat en skeyes is gesloten en dat de toekenningsvoorwaarden aan skeyes verduidelijkt ter compensatie van COVID-19 in 2021.