15 okt 2021 12:10

COVID-19: herverdeling van de door het Europees Solidariteitsfonds toegekende middelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van samenwerkingsprotocol goed tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitbetaling en opvolging van de bijdrage uit het Europees Solidariteitsfonds.

Het ontwerp van samenwerkingsprotocol regelt de verdeling in België van de toegekende uitbetaling van middelen uit het Europees Solidariteitsfonds in het kader van de coronapandemie en de bijbehorende administratieve stappen.

Het ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Overlegcomité.