19 dec 2020 06:48

COVID-19: hulp van Defensie bij de federale vaccinatiecampagne

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akte van de nota over de beschikbare middelen van Defensie in het kader van de federale vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus. 

Defensie wenst zich proactief op te stellen om, met een maximum van haar middelen, de bevolking in het algemeen en de bij COVID-19 betrokken diensten in het bijzonder, bij te staan. 

De steunmogelijkheden die Defensie kan aanbieden kunnen worden opgedeeld in drie categorieën:

Planningscapaciteiten 

Tot eind februari 2021 zal Defensie twee planners detacheren, ondersteund door één administratief medewerker in de logistieke en medisch-technische planningscapaciteiten van de Task Force die door het 'commissariaat Corona' wordt gecoördineerd in het kader van de vaccinatiecampagne.

Medische en paramedische capaciteiten

  • een vaccinatiecentrum in het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA)
  • mobiele vaccinatieploegen
  • farmaceutische steun

Logistieke en materiaalsteun

  • koelcapaciteit
  • materiaal voor de Nationale Log Hub of vaccinatiecentra
  • gespecialiseerd en niet-gespecialiseerd personeel
  • militaire kwartieren
  • bewakings- en escortecapaciteit