12 feb 2021 17:21

COVID-19: maatregel ter ondersteuning van de maatschappijen voor internationaal passagiersvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vermindering van de vergoedingen en annuleringskosten voor de maatschappijen voor internationaal passagiersvervoer per spoor die in België werkzaam zijn (Thalys, Eurostar, ICE).

Commerciële passagiersspoorwegexploitanten worden hard getroffen door de coronacrisis. De huidige situatie houdt ernstige risico's in voor de duurzaamheid van de activiteiten van de internationale spoorwegexploitanten. Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt deze risico's te verminderen. 

Er wordt voorgesteld twee tijdelijke steunmaatregelen in te voeren voor deze spoorwegexploitanten in het commercieel passagiersvervoer. Concreet betekent dit het volgende:

  • een lineaire vermindering van 1,50 trein/km van de heffing voor circulaties die effectief in België verricht worden vanaf 01/01/2021 tot en met 30/06/2021
  • een annulering van de annulerings- en reservatiekosten van de treinpaden vanaf 01/01/2021 tot en met 30/06/2021

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen gelden - Steunmaatregel voor commercieel personenvervoer.