26 okt 2020 14:31

COVID-19: maatregelen voor de horeca

De ministerraad keurt op voorstel van minister Economie en van Werk Pierre-Yves Dermagne een amendement  goed op het voorontwerp van  wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020. Het amendement heeft als doel de horeca te steunen.  

 

Het voorontwerp kent een subsidie aan het sectoraal fonds Horeca toe, om de uitbetaling van de eindejaarspremies voor alle werknemers in de sector te waarborgen. 

Het voorstel heeft als doel de werknemers in de horecasector die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn en de werkgevers in de zwaar getroffen sector te ondersteunen.

Het amendement wordt ter goedkeuring aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd.