25 mrt 2021 19:36

COVID-19: niet-structurele verhoging van de personeelskredieten van het RSVZ

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een niet-structurele verhoging van de personeelskredieten van het RSVZ goed, in het kader van de coronacrisis. 

De coronacrisis bracht het afgelopen jaar veel extra werklast en -druk met zich mee voor verschillende diensten en sectoren, zo ook voor de RSVZ. Om ook in 2021 het hoofd te kunnen blijven bieden aan de toename van het werkvolume, wordt een niet-structurele verhoging  van de personeelskredieten voor 2021 ten belope van 109.360 euro toegekend. 

De bijkomende kredieten zullen worden ingeschreven in de begroting van het instituut tijdens de begrotingscontrole 2021.