07 mei 2021 17:03

COVID-19: niet-structurele verhoging van de personele middelen van de HVW voor het derde kwartaal van 2021

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een niet-structurele verhoging van de personele middelen van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) voor het derde kwartaal van 2021 goed, in het kader van de coronacrisis. 

Hoewel de versterking van de HVW-diensten voor de eerste helft van 2021 werd verlengd en met de steun van 20 extra contractuelen werd opgevoerd, zullen de gevolgen van de crisis in de derde kwartaal van 2021 nog sterk voelbaar zijn.

In dit verband zal in het kader van de volgende begrotingscontrole voor het derde kwartaal van 2021 een extra niet-structureel bedrag van 358.500 euro worden toegekend aan de HVW, om de noodzakelijke extra contractuele medewerkers, die zijn aangeworven en opgeleid in werkloosheidsregelingen om de sociale coronacrisis aan te pakken, te kunnen behouden.