20 nov 2021 17:50

COVID-19: ondersteuning aan het gezondheidspersoneel en de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende de verlenging van ondersteuningsmaatregelen voor het gezondheidspersoneel en de ziekenhuizen op het gebied van tracing en vaccinatie.

Het voorontwerp voorziet in een verlenging van de noodmaatregelen tot 1 juli 2022 om ander medisch personeel dan artsen en verpleegkundigen COVID-19-testen en - vaccinaties te laten uitvoeren onder strikte voorwaarden, zoals het werken binnen het kader van een gestructureerd zorgteam. Om de continuïteit van de zorg in de ziekenhuizen te verzekeren worden ook de bepalingen inzake het beheer van de opname van COVID-19-patiënten in ziekenhuizen verlengd tot 1 juli 2022. Aangezien de omstandigheden waarvoor deze maatregelen werden genomen nog niet afgelopen zijn, is het belangrijk te kunnen blijven beschikken over dit instrumentarium om deze gezondheidscrisis te bestrijden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie