26 feb 2021 18:33

COVID-19: ondersteuning van jongeren en studenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Armoedebestrijding Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19-crisis.

De federale regering heeft diverse maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie. We moeten vaststellen dat deze crisis in het bijzonder jongeren en studenten getroffen heeft. De lockdown bleek voor deze groep niet enkel psychologisch moeilijk, maar verergerde of veroorzaakte ook situaties van armoede door een verlies aan inkomen, bijvoorbeeld door het wegvallen van studentenjobs, problemen op school etc. Het is daarom noodzakelijk de OCMW’s aan te moedigen en te ondersteunen om bijzondere aandacht te besteden aan deze jongeren, zodat ze hun financiële steun of aangepaste sociale hulp kunnen toekennen.

Er wordt een subsidie van 24 miljoen euro toegekend aan de OCMW’s om hun initiatieven te ondersteunen. De subsidieperiode loopt van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.