19 dec 2020 06:48

COVID-19: overheidsopdracht over de aankoop van sneltesten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid akkoord met het afsluiten van een overheidsopdracht voor de aankoop van snelle SARS-CoV-2 antigentesten.

Het gaat om een raamovereenkomst van 12 maanden via openbare procedure voor de aankoop van maximum 3.500.000 corona sneltesten. Zij moeten ervoor zorgen dat de druk op de laboratoria voor klinische biologie afneemt en laten toe sneller beschermende maatregelen te nemen in het geval van clusters en processen van contact tracing op te starten. 

Vanwege de ernst van de pandemie en de noodzaak om betrouwbare testen te gebruiken, zijn er een paar voorwaarden met betrekking tot kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid waarmee rekening zal worden gehouden bij de gunning van de opdracht. Daartoe behoren onder meer de volgende:

  • de testen moeten een minimum sensitiviteits- en specificiteitswaarde hebben van respectievelijk 90 percent en 99 percent
  • de leverancier moet de waarde van de test kunnen aantonen via minstens drie evaluaties in specifieke omstandigheden
  • de testen moeten op autonome wijze kunnen worden gebruikt
  • de testen moeten CE-gemarkeerd zijn

Bovendien moeten de leveranciers kunnen leveren vanaf begin januari 2021 en een minimum wekelijkse productiecapaciteit hebben van minstens 100.000 testen. Testen die niet voldoen aan de gevraagde criteria worden niet aanvaard.