15 jan 2021 17:24

COVID-19: project Community Health Workers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met het project Community Health Workers ter bevordering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in het kader van de COVID-19-crisis.

Om de ongelijkheid in deze crisis niet groter te maken en om ervoor te zorgen dat we alles in het werk stellen om de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen te verhogen (zeker wat betreft vaccinatie, psychisch welzijn enz.) worden er 50 Community Health Workers (CHW) ingezet. Dit zijn hulpverleners die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Met dit project zal tevens een in-house-opleiding ontwikkeld worden en tewerkstelling gecreëerd worden. Daarnaast zal het project omkaderd worden door een kortetermijn-haalbaarheidsstudie, zodat er meteen ook een monitoring van deze interventie is.

Deze Community Health Workers zullen in het bijzonder de taak hebben om:

  • de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren, zeker tijdens deze crisis
  • kwetsbare groepen te ondersteunen op het vlak van gezondheidszorg, zodat ze tijdens deze crisis niet nog meer achtergesteld geraken
  • de ongelijkheid en structurele toegankelijkheidsproblemen binnen de gezondheidszorg te signaleren, met extra aandacht voor COVID-gevolgen

De opdracht zal gegeven worden aan het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), dat over een goede ervaring beschikt in het inzetten van field agents. De CHW’s zullen gekoppeld worden aan de eerstelijnsstructuren en komen bovenop de projecten die reeds lopen in de verschillende regio’s. De 50 CHW’s zullen worden verdeeld op basis van de beschikbare indicatoren inzake zorgnood, maar er zal ook gezorgd worden voor een regionale spreiding. De CHW’s zullen op wijkniveau werken. De selectie van wijken zal worden voorgelegd aan een begeleidingscomité.

Er wordt een subsidie van 2.965.000 euro toegekend aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), dat een overeenkomst met het NIC zal opmaken voor de uitvoering van het project, dat tegen eind december 2021 afgerond moet zijn.