14 apr 2021 15:51

Covid-19: protocolakkoord inzake gegevensverwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een protocolakkoord goed tussen de federale staat en de deelgebieden betreffende de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en betreffende het toezicht van de sociaal inspecteurs op de naleving van de Covid-19-maatregelen op de arbeidsplaatsen.

Het ontwerp van protocolakkoord beoogt de uitwerking van een rechtszeker en rechtsgeldig kader voor de volgende drie types van bijzondere verwerking van persoonsgegevens:

  • de verrijking van bepaalde persoonsgegevens van besmette personen uit Gegevensbank I door de RSZ in zijn hoedanigheid van verwerker voor de bevoegde deelgebieden (verwerkingsverantwoordelijken) om de tracing te ondersteunen en clusters en collectiviteiten te onderzoeken
  • de verrijking van bepaalde PLF-gegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitoefenen in België, door de RSZ (verwerker), voor de bevoegde deelgebieden (verwerkingsverantwoordelijken) om de tracing te ondersteunen, clusters en collectiviteiten te onderzoeken en  de verplichte quarantaine en testing te handhaven
  • de verrijking van bepaalde PLF-gegevens door de RSZ (verwerkingsverantwoordelijke) met het oog op de ondersteuning van het toezicht door de bevoegde sociaal inspecteurs op de naleving van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus op de arbeidsplaatsen tegen te gaan

Het protocolakkoord bepaalt de essentiële elementen voor elk van de drie specifieke verwerkingstypes: de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, de aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke(n), de verwerkte persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, de maximale bewaringstermijn en, in voorkomend geval, de categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens alsook de omstandigheden waarin en de redenen waarvoor ze de gegevens ontvangen.

Ontwerp van protocolakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen