25 apr 2020 21:45

COVID-19: regularisatie van dringende aankopen van materieel voor Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin een lijst met uitgaven goed in het kader van de regularisatie van aankopen van materieel, levensnoodzakelijk voor de patiënten besmet met het COVID-19-virus en noodzakelijk om het verzorgend personeel te beschermen.

Deze regularisatie vindt plaats in het kader van de omzendbrief van 20 maart 2020 over de opdracht van de regering. Lijst 10 van Defensie herneemt materieel dat enerzijds van vitaal belang is voor de besmette patiënten en anderzijds noodzakelijk is om het verzorgend personeel te beschermen. Het materieel zal dienen voor het militaire hospitaal en in geval van dringende repatriëring van landgenoten.