02 apr 2021 17:41

COVID-19: sensibiliseringscampagne ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor een sensibiliseringscampagne ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld naar aanleiding van de tweede coronagolf. 

Het doel van deze campagne is het opzetten van gerichte communicatie en brede publiekscommunicatie op nationaal niveau, teneinde:

  • het voorkomen van gendergerelateerd of intrafamiliaal geweld, in het bijzonder door het creëren van bewustwording over fenomenen van geweld
  • het sensibiliseren van de bevolking zodat alle burgers hun naasten, die zijn blootgesteld of blootgesteld kunnen worden aan gendergerelateerd of intrafamiliaal geweld, informatie kunnen verstrekken over bestaande telefoonnummers (buren, collega’s, werkgevers)
  • het mogelijk maken voor slachtoffers van gendergerelateerd of intrafamiliaal geweld om te worden doorverwezen naar gespecialiseerde diensten die hen kunnen begeleiden

De opdracht zal verlopen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en maakt deel uit van het federale actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld.