25 feb 2022 18:47

COVID-19: steunmaatregelen voor auteurs en artiesten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed betreffende de steunmaatregelen voor bepaalde auteurs en artiesten in het kader van de COVID-19-pandemie.

De wet van 4 juli 2021 werd goedgekeurd om het verlies aan inkomsten voor bepaalde categorieën auteurs en artiesten omwille van de COVID-19-pandemie te compenseren. Deze wet voorziet in een steunmaatregel om dit inkomstenverlies gedeeltelijk te compenseren. Hiertoe werd een bedrag van 19 107 088 euro uitgetrokken. De beheersvennootschappen en collectieve beheersorganisaties van de auteurs en artiesten die het meest getroffen werden door de COVID-19-pandemie werden aangeduid om dit bedrag te verdelen, zowel onder hun leden als onder hun niet-leden:  SABAM, PlayRight, SACD, SCAM et De Auteurs. 

Er is echter gebleken dat een deel van het bedrag niet aan de begunstigden kon worden uitbetaald. Het resterende bedrag is 7 876 655,60 euro. De reden hiervoor is dat krachtens de wet van 4 juli 2021 slechts 70% van het inkomensverlies werd terugbetaald, alleen de bedragen van meer dan 150 euro in aanmerking werden genomen en een plafond van 10 000 euro per referentiejaar werd vastgesteld. De reden voor deze beperkingen is dat het totale verlies geleden in 2020 en vooral in 2021 nog niet volledig bekend was op het moment dat deze criteria werden vastgesteld.

Het voorontwerp van wet voorziet derhalve in een aanpassing van de steunmaatregelen voor auteurs en artiesten die door de COVID-19-pandemie zijn getroffen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.