27 nov 2020 16:33

COVID-19: tariefsysteem van de luchthaven Brussel-Nationaal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed tot verlenging van de gereguleerde periode ter bepaling van het tariefsysteem van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Brussels Airport Company nv moet om de vijf jaar de luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op de luchthaven Brussel-Nationaal raadplegen over de door hun te hanteren formule voor de tariefcontrole, het tariefsysteem en de evolutie ervan gedurende de volgende gereguleerde periode. De huidige gereguleerde periode ging in op 1 april 2016 en duurt uitzonderlijk 6 jaar, wat betekent dat ze op 31 maart 2022 eindigt. 

Door de coronacrisis is het echter onmogelijk voor Brussels Airport Company en de luchtvaartmaatschappijen om gegevens uit te wisselen en een consultatie te houden. Dat komt doordat de gevolgen van de pandemie op de luchtvaartsector onzeker en onvoorspelbaar zijn, waardoor ze voor de komende vijf jaar niet kunnen worden ingeschat. Daarom voorziet het voorontwerp een verlenging van één jaar van de huidige gereguleerde periode.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van de Covid-19 pandemie voor wat betreft het tariefsysteem van de luchthaven Brussel-Nationaal