04 dec 2020 19:10

COVID-19: tegemoetkoming woon-werkverplaatsing voor politiediensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de tegemoetkoming door de federale politie voor de verplaatsingskosten “woon-werkverkeer” voor sommige personeelsleden in het kader van de coronacrisis. 

Concreet wordt naar analogie met wat voor de federale ambtenaren voorzien werd tijdens de eerste coronagolf (18 maart tot 30 juni 2020) de tegemoetkoming in de vergoeding voor woon-werkverplaatsing uitgebreid naar de personeelsleden, die al dan niet gratis openbaar vervoer genieten en die tijdens de eerste coronagolf om dienstredenen en op verzoek van hun hiërarchisch meerdere met hun persoonlijk voertuig naar hun werkplaats dienden te gaan.