22 mei 2021 11:03

COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen – tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de coronapandemie. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het gaat om de volgende maatregelen:

Economie

  • compensatiemaatregel voor bepaalde auteurs en uitvoerende kunstenaars ter compensatie van het inkomstenverlies uit auteursrechten en naburige rechten als gevolg van het coronavirus

Financiën

  • terugbetaling van accijnsrechten voor onverkoopbaar tankbier en bier in vaten

Sociale Zaken

  • doelgroepvermindering van de socialezekerheidsbijdragen in het kader van de relance

Werk

  • toekenning van een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen bestemd voor het wettelijk vakantiestelsel voor handarbeiders aan de werkgevers die handarbeiders tewerkstellen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302) vallen, en tot toekenning van een toelage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
  • uitbreiding van de mogelijkheid tot studentenarbeid door de tijdens het derde kwartaal 2021 gepresteerde uren te neutraliseren