30 nov 2020 14:57

Covid-19: tijdelijke steunmaatregelen – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen wegens de Covid‑19‑pandemie.

Het voorontwerp bevat de fiscale en sociale steunmaatregelen voor de ondernemingen, de zelfstandigen, de werknemers en de meest kwetsbaren die bij wet moeten worden uitgevoerd.

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het kan nu ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.