02 apr 2021 17:41

COVID-19: toekenning van extra middelen voor de daklozenopvang

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, akkoord met het uitbreiden van de opvang voor daklozen en het toekennen van extra middelen in het kader van de coronacrisis. 

De huidige gezondheidscrisis vereist bijzondere aandacht voor kwetsbare en fragiele bevolkingsgroepen. In dat kader moet de opvang en de psycho-medisch-sociale begeleiding van het federale centrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de centra in de grote steden Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik tot eind juni 2021 worden verlengd. Dit moet gebeuren met inbegrip van isolatiemaatregelen in geval van een door een test bevestigde besmetting en met het oog op de organisatie van de nationale vaccinatiestrategie.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, wordt 951.993 euro toegekend aan het Consortium van het Rode Kruis en vzw Dokters van de Wereld enerzijds en een totaal van 300.000 euro evenredig te verdelen aan de steden Luik, Gent, Antwerpen en Charleroi anderzijds.