24 jun 2021 18:16

COVID-19: toekenning van extra middelen voor de daklozenopvang

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, akkoord met het verlengen van de opvang voor daklozen en het toekennen van extra middelen in het kader van de coronacrisis. 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de sociale dienstverlening aan de meest kwetsbare doelgroep van daklozen te blijven garanderen, wordt de organisatie van het federaal dispositief voor de opvang en begeleiding van daklozen met drie maanden verlengd, dat wil zeggen tot eind september 2021, en worden extra middelen toegekend aan de organisaties die deze opvang voorzien.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, wordt 951.993 euro toegekend aan het Consortium van het Rode Kruis en vzw Dokters van de Wereld enerzijds en een totaal van 300.000 euro gelijk te verdelen aan de steden Luik, Gent, Antwerpen en Charleroi anderzijds.