02 apr 2021 17:51

COVID-19: toewijzing van extra noodmiddelen aan het IVGM en Unia

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz een toewijzing van extra noodmiddelen goed aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) enerzijds en het Onafhankelijk Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (Unia) anderzijds, in het kader van de coronacrisis.

Als gevolg van de coronapandemie moet bijzondere aandacht besteed worden aan slachtoffers van discriminatie. Door de gezondheidscrisis is het aantal gevallen van geweld tegen vrouwen en geweld tegen LGBTQIA+-personen immers toegenomen. Ook het aantal meldingen van discriminerend gedrag ten aanzien van jongeren, ouderen, personen in situatie van handicap en mensen van buitenlandse afkomst is sinds het begin van de crisis toegenomen.

In dit kader wordt een bijkomende niet-structurele ondersteuning van 195.000 euro aan Unia toegekend. Aan het IGVM wordt een tijdelijke versterking van 295.000 euro toegekend.