26 okt 2020 14:31

COVID-19: verdubbeling van het crisis-overbruggingsrecht voor de sectoren die moeten sluiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen en KMO's David Clarinval een voorontwerp van wet goed dat het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verdubbelt.  

Het voorontwerp bevestigt het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen en voert de mogelijkheid in om een dubbele uitkering van 2.583,38 euro (alleenstaande zelfstandige) of 3.228,20 euro (zelfstandige met gezinslast) toe te kennen.  
 
De maatregel is bedoeld voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de COVID-maatregelen die via ministerieel besluit werden genomen. Maar ook de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die afhankelijk zijn van de hierboven genoemde sectoren en die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken, komen in aanmerking voor het dubbele crisis-overbruggingsrecht. De zelfstandigen uit de laatste categorie die hun zelfstandige activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken, komen in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht, maar niet voor het crisis-overbruggingsrecht.  

De dubbele uitkering is van toepassing in oktober en november 2020, maar kan tot december worden verlengd via een koninklijk besluit.  

voorontwerp van wet tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ten gunste van zelfstandigen