28 okt 2022 17:53

COVID-19: verhoging jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers die actief zijn in de zorgsector.

Het ontwerp van koninklijk besluit kadert in de uitvoering van de beslissing van de meerjarenbegroting 2023-2024 om de maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsectoren te verlengen tot 31 maart 2023. Een van deze maatregelen voorzag in de verhoging in 2022 van het jaarlijkse kostenplafond voor vrijwilligers in de zorgsector.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel de maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding te verhogen voor vrijwilligers die in de periode tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2023 actief zijn in de zorgsector, inclusief de vaccinatiecentra. 

Concreet wordt de maximale jaarlijkse onkostenvergoeding voor 2023 verhoogd naar 2 479 euro (niet-geïndexeerd). Vrijwilligers die de maximale dagvergoeding ontvangen, kunnen zo tot 100 dagen in plaats van 74 dagen actief zijn.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers