26 feb 2021 18:33

COVID-19: verhoging van de personeelskredieten van de HVW voor 2021

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne akkoord met de niet-structurele verhoging van de personeelsmiddelen van de Hulp voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) voor 2021 om het toegenomen werkvolume door de gezondheidscrisis het hoofd te kunnen bieden.  

De HVW is hard getroffen door de coronacrisis. De cijfers van de tijdelijke werkloosheid blijven hoog en die van de volledige werkloosheid lopen op. In deze context blijft de werkdruk hoog en dat zou naar verwachting zo blijven tot het einde van de crisis. In 2020 heeft de HVW herhaaldelijk een beroep gedaan op de coronaprovisie. Ze heeft toen kunnen genieten van een financiering voor de aanwerving van 40 contractuele personeelsleden.

Om de dienstverlening aan de burgers te kunnen blijven waarborgen, is het van essentieel belang te voorzien in de terugbetaling van de extra kosten van de 40 contractuele personeelsleden die zijn aangeworven en opgeleid in de basiswerkloosheidsregelgeving om de crisis het hoofd te bieden. Ze moeten in de eerste helft van 2021 immers worden behouden. Bovendien neemt de behoefte toe en wordt een extra verzoek voor 20 contractuele personeelsleden voor zes maanden geformuleerd.

De ministerraad gaat daarom akkoord met een extra, niet-structurele begroting van 1,5 miljoen euro voor de eerste helft van 2021:

  • een bedrag van een miljoen euro om te zorgen voor het noodzakelijk behoud van de 40 versterkingen van contractuele personeelsleden van niveau C die werden aangeworven en opgeleid in de werkloosheidsregelgeving in 2020
  • een budget van 500.000 euro voor de aanwerving van 20 contractuele personeelsleden van niveau C voor een periode van zes maanden in 2021. Deze personeelsleden zullen worden ingezet in het callcenter en de uitbetalingskantoren

De aanvullende kredieten worden bij de begrotingscontrole in de begroting van de instelling opgenomen.