26 feb 2021 18:33

COVID-19: verhoging van de personeelskredieten van het RSVZ voor 2021

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval akkoord met de niet-structurele verhoging van de personeelskredieten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) voor 2021 om het hoofd te bieden aan de toename van de werklast door de gezondheidscrisis.

Het RSVZ, die zich al in een precaire situatie bevond wat betreft zijn globale personeelsbestand, wil in 2021 het hoofd te bieden aan alle opeenvolgende nieuwe taken van de gezondheidscrisis. Daarom dient het een aanvraag in voor bijkomende personeelskredieten.

De ministerraad keurt dus de niet-structurele verhoging goed van de personeelskredieten van het RSVZ tot en met juni 2021. De bijkomende kredieten zullen bij de begrotingscontrole 2021 worden ingeschreven op het budget van het instituut.