12 mrt 2021 18:17

COVID-19: verhoging van de personeelsmiddelen voor de Federale Pensioendienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een niet-structurele verhoging van de personeelskredieten van de Federale Pensioendienst (FPD) goed in het kader van de coronacrisis.  

De coronacrisis bracht het afgelopen jaar veel extra werklast en -druk met zich mee voor verschillende diensten en sectoren, zo ook voor de Federale Pensioendienst. Om ook in 2021 het hoofd te kunnen blijven bieden aan de toename van het werkvolume, wordt aan hen een niet-structurele verhoging van de personele middelen toegekend. 

Het gaat om een verhoging ten belope van 139.215 euro voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.