26 feb 2021 18:33

COVID-19: verhoging van de thuiswerkvergoeding in het federaal openbaar ambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een steunmaatregel bepaalt inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt door de COVID-19-pandemie.

Overeenkomstig de beslissing van de Kern van 12 februari 2020 heeft het ontwerp tot doel een verhoogde thuiswerkvergoeding toe te kennen tot een maximum van 40 euro als fiscale herstelmaatregel voor federale ambtenaren in het kader van de COVID-19-pandemie. Voor de periode van januari 2021 tot en met augustus 2021 wordt aan het personeelslid dat telewerk verricht heeft of zal hebben verricht een extra forfaitaire kantoorvergoeding van 20 euro per maand toegekend bovenop de reeds ontvangen maandelijkse vergoeding voor telewerkkosten.

De vergoeding staat op zichzelf en vervangt niet de bestaande telewerkvergoeding die wordt toegekend voor de verbindingen en communicatie. De extra COVID-thuiswerkvergoeding dekt met andere woorden de kosten die niet gelinkt zijn aan verbindingen en communicatie (bijv. nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming etc.). Om recht te hebben op deze bijkomende forfaitaire kantoorvergoeding moeten de personeelsleden minstens vier dagen telewerk verricht hebben in de desbetreffende maand binnen deze referentieperiode. De maatregel is opgesteld voor de periode van januari 2021 tot en met augustus 2021.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.