04 dec 2020 19:10

COVID-19: verlenging social distancing-procedure voor de afgifte van aangetekende zendingen en gerechtsbrieven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Petra de Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tijdelijke verlenging van de social distancing-procedure voor de afgifte van aangetekende zendingen en gerechtsbrieven in het kader van de coronacrisis.

In het koninklijk besluit van 15 juni 2020 werd in het kader van de coronacrisis beslist om de vereiste van aftekening voor ontvangst van ingeschreven zendingen en gerechtsbrieven op te heffen tot 31 augustus 2020. Zo was de goede werking en continuïteit van de postdiensten verzekerd en werden de regels van social distancing gerespecteerd. 

COVID-19 blijft echter onder de bevolking circuleren. Daarom beoogt dit ontwerp een verlenging van de opheffing tot 30 april 2021.

Let wel, de reglementering van de postdienst om de identiteit van de ontvanger te controleren door het identiteitsbewijs vast te leggen blijft ongewijzigd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende reglementering van de postdienst