20 mrt 2021 08:56

COVID-19: verlenging van de social-distancingprocedure voor de afgifte van aangetekende zendingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra de Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot tijdelijke verlenging van de social-distancingprocedure voor de afgifte van aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde in het kader van de coronacrisis.

In het kader van de coronacrisis werd beslist om de vereiste van aftekening voor de ontvangst van aangetekende zendingen op te heffen, met als doel de goede werking en de continuïteit van de postdiensten te verzekeren, rekening houdend met de social-distancingregels. COVID-19 blijft echter onder de bevolking circuleren, waardoor de opheffing wordt verlengd tot en met 30 juni 2021, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.