24 jun 2021 18:16

COVID-19: verlenging van de specifieke veiligheidsmaatregelen binnen de sector van de dienstencheques

De ministerraad keurt in het kader van de strijd tegen verspreiding van het coronavirus op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verlenging van de  specifieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gezondheid van de huishoudhulpen en hun klanten in de dienstenchequesector.  

Ten gevolge van de coronapandemie werden binnen de sector van de dienstencheques extra veiligheidsmaatregelen genomen tot en met 30 juni 2021. Werknemers die met een arbeidsovereenkomst dienstencheques worden tewerkgesteld, moeten zich in eenzelfde week immers naar een groot aantal verschillende werkplaatsen begeven, wat het risico op viruscirculatie vergroot. 

De huishoudhulpen verdienen bijzondere aandacht doordat ze met veel verschillende mensen in contact komen zeker tijdens nakende schoolvakantie, de huishoudhulpen zich vaak in een precaire situatie bevinden en de driehoeksverhouding tussen huishoudhulp, klanten en werkgever wat extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakt.  

Daarom voorziet het ontwerp een verlenging van de specifieke veiligheidsmaatregelen tot 30 september 2021.