07 mei 2021 17:03

COVID-19: verlenging van de toekenningstermijn van kredieten voor kmo’s die in aanmerking komen voor een staatswaarborg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de toekenningstermijn van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in het kader van de coronacrisis.

Het ontwerp van koninklijk besluit maakt deel uit van de ondersteuning voor bedrijven tijdens de coronacrisis. Het geeft uitvoering aan de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. Het betrof initieel de kredieten die door een kredietgever aan een kredietnemer werden toegekend tussen 24 juli 2020 en 31 december 2020.

Bij het koninklijk besluit van 24 december 2020 werd de periode waarin een kredietgever een gewaarborgd krediet mag verlenen reeds verlengd tot 30 juni 2021. Zowel de lange duur als de ernst van de negatieve effecten van het coronavirus vereisen dat de periode waarbinnen de gewaarborgde kredieten worden toegekend tot 31 december 2021 wordt verlengd. Het ontwerp wijzigt derhalve het koninklijk besluit van 24 december 2020 in die zin.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen