15 jan 2021 17:24

COVID-19: verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht voor de maand februari

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet goed tot verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht voor de maand februari, omwille van de COVID-19-pandemie.

Het doel van dit voorontwerp is drievoudig:

  • het verlengen van de verdubbeling van het bedrag van de financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht in geval van de door de autoriteiten gedwongen onderbreking voor de maand februari 2021
  • het uitstel van de inwerkingtreding van de eerste pijler van de nieuwe tijdelijke regeling van het crisis-overbruggingsrecht tot 1 maart 2021
  • het voorzien in de toepassing van een cumulplafond in het kader van de verdubbeling van de uitkering

Dit wetsontwerp laat de Koning ook toe om de inwerkingtreding van de eerste pijler van de nieuwe regeling uit te stellen door een eventuele verlenging van de verdubbeling van de uitkering als dat nodig zou blijken in de toekomst, rekening houdend met de gezondheidsbeperkingen die gehandhaafd of vernieuwd kunnen worden.

In het kader van de COVID-19-pandemie heeft de wet van 22 december 2020 immers een nieuwe crisisregeling op basis van twee pijlers ingevoerd:

  • de eerste pijler beoogt een tijdelijke crisismaatregel voor de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken door de gezondheidsmaatregelen die de overheid heeft genomen
  • de tweede pijler voorziet in een tijdelijke steunmaatregel voor de zelfstandigen die door de crisis geconfronteerd worden met een aanzienlijke daling van hun omzet 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen