15 okt 2021 12:10

COVID-19: verlenging van de vermindering van de kost van de infrastructuurvergoeding voor het goederenvervoer per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de tijdelijke steunmaatregel voor de vermindering van de kost van de infrastructuurvergoeding voor de sector internationaal hogesnelheidspassagiersvervoer en het goederenvervoer per spoor.

Het ontwerp beoogt de financiële steunverlening te verlengen voor het tweede semester 2021 en tegelijk de maatregel voor het goederenvervoer per spoor te versterken.

Het ontwerp voorziet in een lineaire verlaging met 1,50 euro trein/km van de heffing voor het internationale hogesnelheidspassagiersvervoer en voor het goederenvervoer per spoor voor het effectieve verkeer in België van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. De annulering- en treinpadreserveringskosten worden voor dezelfde periode geannuleerd.

De verlenging van de COVID-steunverlening in de tweede helft van het jaar voor de sector van het internationale hogesnelheidspassagiersvervoer is bedoeld om het herstel van het verkeer te stimuleren. De verlenging van de COVID-steunverlening voor de goederensector heeft tot doel de duurzaamheid van de activiteiten van de sector te garanderen en tegelijkertijd de goederensectors aan te moedigen hun havenactiviteiten in België voort te zetten, en dit door een migratie van activiteiten naar Duitse havens te voorkomen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 ter vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden