26 okt 2020 14:31

COVID-19: verlenging van het heropstart - overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van het opstart-overbruggingsrecht om zelfstandigen die door de COVID-crisis schade ondervinden, te ondersteunen bij het heropstarten van hun activiteiten.   

 

Concreet gaat het om een verlenging van de crisismaatregel heropstart - overbruggingsrecht die dankzij de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 werd geïmplementeerd.

Normaal gezien zou het heropstart - overbruggingsrecht aflopen op 31 oktober 2020, maar door de evolutie van de huidige situatie en de moeilijkheden waarmee de zelfstandigen momenteel worden geconfronteerd, wordt het tot en met 31 december 2020 verlengd. 

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna zal het ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit van tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen