16 jun 2023 17:02

COVID-19: verlenging van maatregelen voor het beheer van de opname van patiënten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maatregelen voor het beheer van de ziekenhuisopname van Covid-patiënten verlengt.

In het kader van de COVID-19-crisis werd de wet van 4 november 2020 gestemd, die de mogelijkheid voorziet om dringende maatregelen te nemen om de opname van COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen te beheren. Het gaat om regels voor de verdeling en het transport van patiënten in functie van de opnamecapaciteit en een wettelijke basis voor het Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC).

Omwille van de mogelijke druk op de ziekenhuizen en het verzorgend personeel blijft de nood aan deze regeling, om de continuïteit van de zorgverlening te garanderen en het verzorgend personeel verder te ondersteunen. De maatregelen worden dan ook met zes maanden verlengd tot 1 januari 2024.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.