25 feb 2022 18:47

COVID-19: verplichte vaccinatie van gezondheidszorgbeoefenaars – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke  en minister van Zelfstandigen David Clarinval in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende de verplichte vaccinatie van gezondheidszorgbeoefenaars tegen COVID-19.

Het voorontwerp, dat een sui-generis-kader bevat voor de verplichte vaccinatie van gezondheidszorgbeoefenaars tegen COVID-19, werd aangepast aan de opmerkingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Er werd beslist om:

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.