29 okt 2021 21:09

COVID-19: voorlopig saldo van de compensaties voor NMBS en Infrabel voor 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het voorlopig saldo van de compensatie voor de impact van de coronapandemie op de rekeningen van de openbaredienstverplichtingen van de NMBS en Infrabel voor het laatste trimester van 2021.

Het ontwerp heeft betrekking op het jaar 2021 en omvat: 

  • de herziening van de provisies van 124 miljoen euro en 150 miljoen euro reeds betaald aan de NMBS voor de eerste 3 kwartalen
  • de herziening van de voorzieningen van 13,5 miljoen euro en 18,4 miljoen euro bij Infrabel voor de eerste drie kwartalen
  • nieuwe verzoeken om voorzieningen voor het 4e kwartaal

Deze nieuwe compensaties voor de openbaredienstverplichtingen van de spoorwegmaatschappijen bedragen:

  • 27 miljoen euro voor de NMBS, ter compensatie van de verliezen ten gevolge van de daling van het aantal passagiers op de spoorvervoerdienst sinds het begin van de pandemie
  • 6,7 miljoen voor Infrabel, ter compensatie van de verliezen als gevolg van het verminderde gebruik van de sporen door de spoorwegmaatschappijen

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden - Compensatie voor de impact van de Covid-19-pandemie op de rekeningen van de openbare dienstverplichtingen van de NMBS en Infrabel - Voorlopig saldo van de compensatie 2021