03 mrt 2023 16:01

COVID-19: wijziging van het samenwerkingsakkoord betreffende de testing en tracing - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de aangeduide contactcentra, in het kader van een contactonderzoek bij personen die vermoedelijk met het COVID-19-virus zijn besmet.

De afgelopen twee jaren werden er tussen de Federale Staat en de deelgebieden diverse samenwerkingsakkoorden afgesloten om de nodige maatregelen te kunnen treffen om de wereldwijde COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. Naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof moeten er onder meer enkele wijzigingen worden aangebracht aan het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020.

Via het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, worden de volgende wijzigingen aangebracht aan het samenwerkingsakkoord:

  • de verwerkingsverantwoordelijke van Gegevensbank I ter ondersteuning van de contactopsporing wordt uitgebreid met de gefedereerde entiteiten en de door de gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen, zodat voor Gegevensbank I zowel Sciensano als de gefedereerde entiteiten en de door de gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden
  • de verwerkingsdoeleinden van de gegevens opgenomen in Gegevensbank IV met contactgegevens van de collectiviteiten worden verduidelijkt. Het betreft het identificeren van broeihaarden en het voorkomen van uitbraken van het coronavirus COVID-19 en het behoud van Gegevensbank IV conform de bepalingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit
  • de persoonsgegevens in Gegevensbank IV worden voortdurend bijgewerkt, en minstens elk jaar. Indien wordt vastgesteld dat deze niet langer actueel of relevant zijn, worden ze binnen de 60 dagen gewist. Ook wordt de overdracht van die gegevens aan de bevoegde deelgebieden bepaald
  • de verwerkingsverantwoordelijken maken de nodige afspraken met betrekking tot hun verantwoordelijkheden en stellen daarbij één enkel contactpunt binnen elk deelgebied en binnen de federale overheid ter beschikking van de betrokkenen voor de uitoefening van hun rechten
  • de verwoording van artikel 17 in het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de aanwijzingsmethode voor de leden van het samenwerkingsgerecht en de werkingskosten wordt rechtgezet, waardoor de coherentie wordt bewerkstelligd doorheen alle samenwerkingsakkoorden afgesloten in het kader van de COVID-19-pandemie
  • de uitwerking in de tijd van het samenwerkingsakkoord wordt geregeld en voorziet in de mogelijkheid van de herziening of de opheffing ervan

De ministerraad keurt het ontwerp van het gewijzigde samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van instemmingswet van dit samenwerkingsakkoord goed.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van instemmingswet en samenwerkingsakkoord betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano